Methoden om relaties op te bouwen

Om de stemming in de klas goed te houden en te verbeteren worden er kanjertrainingen verzorgd. De kanjertraining kan
September 29, 2016

De rol van de klassenouder

Een klassenouder is een ouder van een kind uit de groep die zich vrijwillig heeft opgegeven om de leerkracht
September 27, 2016

Medezeggenschap op school

De school heeft een medezeggenschapsraad die wordt aangesteld om de school beter te besturen. Het is bij wet gesteld
September 26, 2016

Het verhaal vanaf het begin

Er is al een heel verhaal vooraf gegaan aan het ontstaan van deze basisschool en kinderopvang. Deze kwam uiteindelijk
September 26, 2016

Het onderwijssysteem in Nederland

Over het algemeen is het wel bekend dat het onderwijs in Nederland een van de beste systemen ter wereld
September 25, 2016

Wat leren kinderen op de basisschool?

Om een beter beeld te krijgen van wat kinderen op welk moment leren wordt dit hier even op een
September 24, 2016

Over de basisschool

Natuurlijk is het uiterst belangrijk dat ieder kind op een veilige en verantwoorde manier naar school kan gaan. Dit
September 24, 2016

De Cito eindtoets

In groep 8 moeten de meeste schoolkinderen een Cito toets maken. Deze toets is een belangrijk hulpmiddel voor middelbare
September 23, 2016