onderwijsinstelling Archive

Methoden om relaties op te bouwen

Om de stemming in de klas goed te houden en te verbeteren worden er kanjertrainingen verzorgd. De kanjertraining kan gezien worden als een rollenspel waarbij de kinderen een rol vervullen die past bij hun gedrag. Tijdens het

De rol van de klassenouder

Een klassenouder is een ouder van een kind uit de groep die zich vrijwillig heeft opgegeven om de leerkracht te ondersteunen bij praktische zaken in en buiten de klas en vormt de schakel tussen de leerkracht en

Medezeggenschap op school

De school heeft een medezeggenschapsraad die wordt aangesteld om de school beter te besturen. Het is bij wet gesteld dat elke basisschool een medezeggenschapsraad moet aanstellen. Zo een raad bestaat uit leerkrachten en ouders. De personeelsleden bepalen

Het verhaal vanaf het begin

Er is al een heel verhaal vooraf gegaan aan het ontstaan van deze basisschool en kinderopvang. Deze kwam uiteindelijk voort uit een fusie tussen twee eerdere soortgelijke organisaties. Nadat dit gebeurd was is de huidige vestiging ontstaan.

Het onderwijssysteem in Nederland

Over het algemeen is het wel bekend dat het onderwijs in Nederland een van de beste systemen ter wereld is. Dit heeft met meerdere factoren te maken. Een onderdeel ervan is dat iedereen leerplichtig is tot het

Wat leren kinderen op de basisschool?

Om een beter beeld te krijgen van wat kinderen op welk moment leren wordt dit hier even op een rijtje gezet. Iedere groep biedt weer andere nieuwe dingen die geleerd worden en het is goed om te

Over de basisschool

Natuurlijk is het uiterst belangrijk dat ieder kind op een veilige en verantwoorde manier naar school kan gaan. Dit is een onderwerp dat bij deze basisschool hoog in het vaandel staat. Om ervoor te zorgen dat een

De Cito eindtoets

In groep 8 moeten de meeste schoolkinderen een Cito toets maken. Deze toets is een belangrijk hulpmiddel voor middelbare scholen om te bepalen op welk niveau het kind het best kan instappen. Hoewel de toets niet verplicht