De Cito eindtoets

In groep 8 moeten de meeste schoolkinderen een Cito toets maken. Deze toets is een belangrijk hulpmiddel voor middelbare scholen om te bepalen op welk niveau het kind het best kan instappen. Hoewel de toets niet verplicht is, wordt deze wel gebruikt op bijna alle basisscholen in Nederland.

De Cito toets heeft als doel om de kinderen zo objectief mogelijk te testen. De kennis die het kind in de jaren daarvoor heeft opgebouwd wordt op deze manier beproefd. De kennisgebieden die getest worden zijn: taal, rekenen en studievaardigheden. Deze worden hier verder toegelicht.

Taal

Binnen het taalgedeelte wordt er gekeken naar de verschillende aspecten van taal, het kind krijgt vragen over spelling, begrijpend lezen, ook het opschrijven van teksten en hun woordenschat worden getest.

Rekenen5352225004_97703da413_b

Bij het rekenen wordt er veel gebruik gemaakt van korte verhalen waar een som in is verwerkt. Volgens critici is dit echter een slecht idee, het zou kinderen met dyslexie benadelen. Hiernaast worden er ook nog normale sommen bijgevoegd. De getoetste onderdelen zijn: meetkunde, verhoudingen en bewerkingen.

Studievaardigheden

Binnen dit kader wordt er getest of het kind goed is in het verwerken van informatie. Er zitten uiteenlopende thema’s in dit onderdeel zoals het bestuderen van studieteksten en kaartlezen.

Basisscholen hebben de keuze om wereldoriëntatie bij de cito toets te voegen. Dit deel is echter niet verplicht en wordt ook niet bij de rest van de score geteld. Basisscholen kunnen met dit extra onderdeel toetsen wat het niveau van hun leerlingen zijn op het gebied van: aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs.

De Cito toets is er niet alleen om het kind te toetsen, de school en haar docenten worden ook getoetst. Op deze manier is het ook mogelijk om docenten en scholen met elkaar te vergelijken. Er is echter geen verplichting om de resultaten van de Cito toets te volgen, het is slechts een indicatie.