De rol van de klassenouder

Een klassenouder is een ouder van een kind uit de groep die zich vrijwillig heeft opgegeven om de leerkracht te ondersteunen bij praktische zaken in en buiten de klas en vormt de schakel tussen de leerkracht en de ouders. Hij probeert continue ouders te betrekken in activiteiten en ze enthousiast te maken en te houden om zodoende de betrokkenheid van de ouders te vergroten. Klassenouders bieden hun hulp aan voor het hele schooljaar en zijn erg actief. Aan het begin van het schooljaar komen de leerkracht en klassenouder bij elkaar om te bespreken wat hun verwachtingen zijn. Ook wordt zijn beschikbaarheid en inzet besproken. Echter, is de taak als klassenouder niet vrijblijvend.

Door ouderhulp is het mogelijk activiteiten te organiseren die anders niet haalbaar zijn. De klassenouder helpt bij het organiseren van activiteiten en gaat ook na welke ouders bereid zijn te helpen bij praktische zaken. samimages-18en met andere klassenouders neemt hij deel in activiteitencommissies zoals sport- en open dagen. De klassenouder besteedt ook aandacht aan de groep door signalen van de kinderen en ouders op te vangen over zaken die spelen. Echter speelt hij geen rol van tussenpersoon in geval van conflicten in de klas tussen leerlingen en leerkrachten of ouders. Wel kan er gevraagd worden te functioneren als contactpersoon en kan het voorkomen dat ouders via de klassenouder op de hoogte worden gehouden of worden gevraagd om hulp.

Ouders kunnen zich aan het begin van het schooljaar als klassenouder opgeven voor het desbetreffende schooljaar. Deze taak vergt wel geduld, enthousiasme en inzet. Als klassenouder moet je betrokken zijn bij feestelijke gebeurtenissen en schoolreisjes. Je houd aldoor contact met de leerkracht en deelt jouw initiatieven met haar. Soms kan het voorkomen dat de klassenouder een vervanger heeft. Indien er geen aanmeldingen zijn worden ouders zelf benaderd door de groepsleerkracht die dan met ze deelt wat het belang is van een klassenouder.