Het onderwijssysteem in Nederland

Over het algemeen is het wel bekend dat het onderwijs in Nederland een van de beste systemen ter wereld is. Dit heeft met meerdere factoren te maken. Een onderdeel ervan is dat iedereen leerplichtig is tot het zestiende levensjaar. De doelstelling hiervan is dat iedereen een goede basis legt voor de toekomst en zodoende bepaalde basiskennis van verschillende onderwerpen altijd in huis heeft. Voor iedereen die in Nederland onderdeel is van het schoolsysteem is dit alleen maar voordelig. Op de basisschool leert iedereen nog hetzelfde. Zoals het woord al zegt gaat het er hier vooral om een basis te leggen voor de verdere leerweg.11204119036_7fe9494f38_o

Naar aanleiding hiervan wordt bepaald naar welke richting iemand op de middelbare school gaat. Hier zijn de niveaus wel verschillend en wordt er dus gekeken naar eerdere prestaties in het basisonderwijs. Meestal gebeurd dit met behulp van bepaalde toetsen die het niveau kunnen bepalen (zoals de CITO-toets) in combinatie met de conclusie van docenten. Vanaf dat moment wordt er dus onderscheid gemaakt op hoe goed iemand wel of niet kan leren. Na het zestiende levensjaar is het echter niet zo dat iemand zomaar kan stoppen.

De periode op de basisschool begint meestal rond de leeftijd van 4 en eindigt rond de leeftijd van 12. Hoe lang de periode op de middelbare school duurt hangt af van welke opleiding er precies gedaan wordt en natuurlijk of elk jaar direct afgerond wordt. Vervolgens zijn er weer verschillende onderdelen qua vervolgonderwijs. Dit zijn onder andere het MBO, HBO en de universiteit. Welke van deze opleidingen precies gedaan kan worden hangt af van welke soort opleiding op de middelbare school is genoten. Door bijvoorbeeld eerst een bepaalde MBO opleiding te doen kan dat wel weer de weg vrijmaken voor studenten om daarna eventueel alsnog naar het HBO te gaan ondanks dat zij daarvoor misschien nog niet de kwalificaties hadden om dit te doen.