Het verhaal vanaf het begin

Er is al een heel verhaal vooraf gegaan aan het ontstaan van deze basisschool en kinderopvang. Deze kwam uiteindelijk voort uit een fusie tussen twee eerdere soortgelijke organisaties. Nadat dit gebeurd was is de huidige vestiging ontstaan. Door samen te gaan werken wordt de hoop gekoesterd een nog betere plek voor jonge leerlingen te maken dan deze twee scholen waren toen ze nog niet gefuseerd waren.images-17

Het heeft er ook mee te maken dat beide scholen langzamerhand uit hun voegen aan het groeien waren. Met het samengaan werd dit in beter banen geleid waardoor iedereen voordeel uit de situatie kon halen. Uiteindelijk wordt er een mooie omgeving gewaarborgd waarin ieder kind op een eigen tempo en met de juiste begeleiding kan groeien en alles kan leren wat nodig is om de fundering voor een goede toekomst alvast te leggen. Het zal niemand ontgaan dat de eerste jaren op de basisschool erg essentieel zijn voor het verdere verloop van de leerweg. Het zal dan vanzelf blijken wat de beste weg wordt om door te leren en door te kunnen groeien naar een latere opleiding. In de communicatie met ouders wordt ook geprobeerd zo duidelijk mogelijk te zijn.

Door regelmatig overleg met ouders te voeren over de ontwikkeling van een leerling kan er samen gekeken worden wat de beste manier is om het leren aan te pakken. Samenwerken is natuurlijk de beste weg om de goede resultaten te halen waar het op het einde om gaat. Met behulp van het gebruik van bepaalde leermethoden wordt het proces steeds weer bevorderd. Men begrijpt dat alle mensen graag zullen zien dat de manieren die gebruikt worden een van de beste zijn die er te vinden zijn. Aan het einde van de rit zal dit positief uitpakken voor iedereen en dit is nu juist de gezamenlijke doelstelling. .