Methoden om relaties op te bouwen

Om de stemming in de klas goed te houden en te verbeteren worden er kanjertrainingen verzorgd. De kanjertraining kan gezien worden als een rollenspel waarbij de kinderen een rol vervullen die past bij hun gedrag. Tijdens het spel moeten zij leren zichzelf te verdedigen. Het is bedoeld voor kinderen van vier tot zestien jaar die moeite hebben om normaal om te gaan met anderen. Het begon in 1996 als een ouder- en kindtraining die door de jaren heen is uitgegroeid tot een erkende methode die wordt toegepast op de basisscholen en psychologische praktijken in Nederland.

Door deze training kunn

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

en sociale problemen zoals pesten, verlegenheid, depressie en agressie worden verminderd of zelfs voorkomen. Kinderen worden kennis en inzicht bijgebracht over hun gedrag en de gevolgen hiervan. Als ze zich eenmaal bewust zijn van wat er allemaal kan gebeuren bij een bepaalde reactie gaan ze beter op zichzelf letten. Daarnaast worden ze ook sociale vaardigheden bijgebracht die hen helpen in het opbouwen en onderhouden van relaties. Zo leren ze beter luisteren, aandacht hebben voor de ander en zijn minder geneigd om achter anderen aan te lopen. Na de training zijn de kinderen sociaal vaardiger en beter gemotiveerd om vriendjes te maken. Ook weten zij wat hun verantwoordelijkheid is en kiezen zij bewust hoe zij zich zullen gedragen wat resulteert in meer zelfvertrouwen.

De overgang van de ene naar de andere school is voor veel kinderen een grote stap. Ze zien de oude school als een veilige en vertrouwde omgeving, terwijl de nieuwe school wordt ervaren als onveilig en onbetrouwbaar. Het is dan heel moeilijk om aan te passen aan de nieuwe situatie wat vaak te merken is aan de leerprestaties.

Ook volwassenen hebben vaak moeite met het opbouwen van relaties. Een manier om snel vrienden te maken is door een casino binnen te stappen en deel te nemen aan een casinospel. Indien je geen idee hebt wat voor spelen er allemaal zijn kun je eerst de online roulette proberen op http://www.roulette4fun.com/nl en thuis oefenen. Als je het eenmaal onder de knie hebt kunt je een casino binnenstappen om te vrienden te maken.