Kindcentrum Het P@rk is een basisschool en kinderopvang in de gemeente Brummen in de buurt van Zutphen. Het kindcentrum is ontstaan uit een fusie van de basisschool De Dobbelsteen en De Krullevaar. Naast de kinderopvang bestaat een peuterspeelzaal en een BSO (buiten-schoolse opvang). Het P@rk is voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar en het organiseert naast schoolactiviteiten ook andere interessante evenementen, zoals tentoonstellingen en zomerfeesten.

Het kindcentrum probeert het beste in alle kinderen naar boven te brengen. De ontwikkelingspunten waar vooral de nadruk op ligt in het P@rk zijn zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, kwaliteit, het gevoel van veiligheid maar natuurlijk boven alles: plezier! Het P@rk is een openbare basisschool (OBS) en ieder kind is dus welkom. De kinderen worden gestimuleerd om hun talenten en interesses te ontdekken, waardoor ze zo de kans krijgen om mee te denken over de manier waarop zij op school leren. Dit beleid past ook erg goed bij het motto van het P@rk: “Leer mij leren, leer mij oplossingen vinden.”sardar-e-kabuli_high_school_in_2014-1

Op de officiële site van Kindcentrum het P@rk kan u alle informatie vinden over wat het leerproces op de basisschool precies inhoudt. Maar ook hoe ook het kinderdagverblijf en de BSO, ontwikkeling en het vergaren van inzicht wordt gestimuleerd. Een kernpunt van het beleid van het P@rk is namelijk dat er niet alleen kennis moet worden doorgegeven aan de leerlingen, maar dat de kinderen zelf ook moeten leren denken en oplossingen vinden. Verder is er ook onder andere, praktische informatie over openingstijden en organisatie.

Welkom bij kindcentrum het P@rk!